VELKOMMEN

HOS-HELLETema 1. Barnets alsidige personlige  udvikling:_____________________


Barnet kan lære at:                                                                    Barnet kan øve sig med:

Fortælle om sine føgelser og                                      De andre børn hos Helle.

meninger.                                                                           Helle.

Bede om hjælp til svære ting.                                     Sig selv.

Lege alene.

Vente til det bliver barnets tur.                                    Barnet kan øve sig ved at:

Blive dygtigere til det barnet er god til.                     Lege med andre børn.

Blive bedre til det barnet ikke er så                            Være på tur.

god til.                                                                                   Være i Legestue.


Tema 2. Sociale Kompetence: _________________________________


Barnet kan lære at:                                                                    Barnet kan øve sig med:              Være sammen med andre børn.                              De andre børn.                        

Lege i små og store grupper.                                      Helle.

Være med til at bestemme, hvad vi 

skal lave.                                                                              Barnet kan øve sig ved at:

Vente på tur.                                                                      Lytte til de andre.

Dele legesager med de andre.                                   Hjælpe de andre børn.

Være en god ven.                                                            Finde på sjove ting vi kan                                                                                                          lave samme.

                                                                                                Trøste, når et andet barn er                                                                                                      ked af det.


Tema 3. Sprog.____________________________________________


Barnet kan lære at:                                                                      Barnet kan øve sig med:

Sætte ord på sine tanger, følelser,                             De andre børn hos Helle.

oplevelser og handlinger.                                              Helle.

Blive god til at tale og fortælle.                                    Sig selv.

Bruge sit kropssprog.                                                          


                                                                                                                        Barnet kan øve sig ved at:

                                                                                                 Snakke med de andre børn.

                                                                                                 Fortælle hvad barnet                                                                                                                 oplever.

                                                                                                 Høre historier.

                                                                                                 Sige rim og remser.

                                                                                                 Synge.


Tema 4. Krop og bevægelse._________________________________


Barnet kan lære at:                                                                       Barnet kan øve mig med:

Kende sin krop.                                                                   De andre børn hos Helle.

Opleve glæde ved at bevæge mig.                           Helle.

Spise sund mad.                                                                Sig selv.


                                                                                                                        Barnet kan øve sig ved at:                                                                                                                                 Kravle, gå, trille, hoppe,løbe.

                                                                                                  Spise sund mad.

                                                                                                  Bruge sin krop.

                                                                                                  


Tema 5. Naturen og Naturfænomener.__________________________


Barnet kan lære at:                                                                       Barnet kan øve sig med:

Være god ved dyr og planter.                                      De andre børn hos Helle.

Kende forskeld på årstiderne.                                       Helle.

Lege ude i naturen.                                                           Sig selv.

Kende forskeld på dyr og planter,                               

                                                                                                                         Barnet kan øve sig ved at:

                                                                                                  Undersøge smådyr.

                                                                                                  Fodre fugle, fisk og andre                                                                                                          dyr.

                                                                                                  Lytte til lydene i naturen.

                                                                                                  Opdage regn, sne og sol.

                                                                                                  Mærke kulde, varme og                                                                                                            blæst i luften.


Tema 6. Kulturelle udtryksformer og værdier._____________________

Jeg kan lære at:                                                                                Barnet kan øve sig på:

Tegne, male,´og lave skulpturer.                                   De andre børn hos Helle.

Synge, spille og lytte til musik.                                        Helle.

Lege sanglege.                                                                    Sig selv.

Kende mønstre, figurer, former og

faver,                                                                                       Barnet kan øve sig ved at:

                                                                                                  Tegne og male.

                                                                                                  Høre eventyr.

                                                                                                  Lege sanglege.

                                                                                                  Synge og lave musik.

                                                                                                  Lytte og danse til musik.

                                                                                                                                                        

                                                                                                              

Helle Lindquist

Skibsted 216

3670 Veksø

22395270

hellelindquist@gmail.com

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 6 TEMAER.